Arbo catalogus Wind

Mensen die werken in en nabij wind turbines kunnen in situaties komen die hun veiligheid en gezondheid in gevaar kunnen brengen. In deze Arbo catalogus vindt u de afspraken die werknemers en werkgevers hebben gemaakt om de risico’s tot een minimum te beperken. Per risico staat beschreven wat u zelf moet doen om veilig te werken en wat u van uw werkgever mag verwachten. In de Arbo catalogus zijn zowel on-shore als offshore werkzaamheden opgenomen.

Een directe link naar de catalogus: http://windenergiebedrijven.dearbocatalogus.nl/