Volgens de arbowet is de werkgever verantwoordelijk voor goede arbeidsomstandigheden voor zijn werknemers, zodat er geen nadelige invloed is op hun veiligheid, gezondheid en welzijn. Sinds 1994 is het Besluit Bedrijfshulpverlening van kracht. Dit besluit verplicht de werkgever de bedrijfs-hulpverlening te organiseren.

Eind 1999 is de Arbowet ingrijpend herzien. De uitwerking van de wettelijke voorschriften, onder meer op het gebied van bedrijfshulpverlening, is nu opgenomen in het Arbobesluit en de Arbobeleidsregels. Op grond hiervan dient een werkgever, afhankelijk van de aard en omvang van het bedrijf of het aantal bezoekers, één of meer werknemers aan te wijzen als bedrijfshulpverleners (BHV-ers). Deze werknemers hebben de taak om in een situatie van gevaar voor de veiligheid of gezondheid maatregelen te nemen die de schade zoveel mogelijk beperken. De werkgever is en blijft verantwoordelijk voor de bedrijfshulpverlening en de veiligheid in het bedrijf.

Met invoering van de nieuwe Arbowet in 2007 zijn met name de zogenaamde maatgevende factoren van belang geworden. Het is van belang dat de hulpverleners getraind worden op basis van de specifiek aanwezige risico’s binnen de organisatie. Deze specifieke risico’s worden zichtbaar door het uitvoeren van een Risico Inventarisatie en Evaluatie (afgekort RI&E of RIE).

U heeft het waarschijnlijk al gezien op onze site of de nieuwsbrief; ons vernieuwde logo! Daarnaast heeft onze huisstijl ook een frisse update gehad. Deze nieuwe look past helemaal binnen alle lopende ontwikkelingen. De komende maanden zal de nieuwe huisstijl overal worden doorgevoerd.
Middels deze nieuwsbrief gaan wij u nog beter op de hoogte houden van alles wat speelt en van belang is zodat u uw werk zo goed en veilig mogelijk kunt blijven doen.

Cresto AB heeft zichzelf weer overtroffen met de nieuwe Smartline X! Dit persoonlijke evacuatie apparaat is het kleinste en lichtste ter wereld. Met een maximaal gebruikersgewicht van 140 kg, maximale afdalingsafstand van 200 m en een gewicht van 3,8 kg (200 m) is Smartline X uniek. Vanaf September kunt u er echt gebruik van gaan maken maar u kunt alvast een afspraak maken voor een demo of meer informatie.

Onlangs hebben MSA en Ascent Safety een overeenkomst getekend waarbij we zijn aangesteld als gecertificeerd MSA-trainingscentrum. Binnen MSA bestond de behoefte om klanten, uitgebreider dan met demonstratie, kennis te laten maken met de valbeschermingsproducten en bijbehorende PBM van MSA. Tevens wil MSA haar klanten de mogelijkheid geven om specifiek op hun producten te trainen teneinde gebruikers competent te maken/ houden.

“We waren op zoek naar een partner met diepgaande kennis en expertise op het gebied van veilig werken op hoogte en een lange track record op het gebied van training”, zegt Tony Eijkelhof – Business Development Manager Fall Protection Benelux bij MSA. “Gezien de verschillende locaties en faciliteiten van Ascent Safety, haar zero-accident rate van meer dan 15 jaar en de prettige manier van samenwerken, is het bedrijf een prima partner!”

Michel van der Flier, Technical and Quality Assurance Manager bij Ascent legt uit: ”Ascent Safety probeert zoveel als mogelijk haar klanten te laten trainen zoals zij werken. Train as you fight is het adagium. In onze trainingscentra werken we dan ook nagenoeg merkonafhankelijk. De valbeschermingsproducten van MSA zijn kwalitatief hoogwaardig en vergen weinig onderhoud en inspectie. Mooie producten om mee te werken en we zijn dan ook blij dat we dit in onze centra kunnen installeren en gebruiken. Daarnaast sluiten de opleidingen van MSA goed aan op ons eigen portfolio. We combineren het beste van de twee partijen.”

Onze trainers zijn inmiddels opgeleid en de trainingsproducten geïnstalleerd. ”We staan te trappelen om te starten met MSA-producten en kijken uit naar de verdere prettige samenwerking met MSA”, aldus Michel.

Leest u graag meer over MSA en de opleidingen, kijk dan op nl.msasafety.com

Bent u geïnteresseerd om kennis te maken of te trainen met MSA valbeschermingsproducten en PBM? Neem dan contact op met onze specialisten.

Afgelopen weekend was het trainingcentrum van Ascent decor voor een EHBBO cursus voor de NSAC / NKBV. Een praktische berg- en buitensport cursus voor een gedreven en leergierige groep. Tijdens deze cursus trainen we specifieke situaties die een geheel eigen aanpak vereisen, omdat het in bergachtig terrein altijd langer duurt voordat professionele hulpinstanties de zorg over kunnen nemen.