Nederland kent steeds meer hoogbouw. De druk op de beschikbare ruimte wordt alsmaar groter met als gevolg dat er steeds hoger wordt gebouwd. Een uitdaging voor vele bedrijven omdat het zorgt voor steeds ingewikkeldere vraagstukken en grotere bedrijfsrisico’s. Dat blijkt ook uit de cijfers; maandelijks zijn er maar liefst 557 ernstige en twee dodelijke ongevallen die te maken hebben met werken op hoogte. Daarmee is het de grootste doodsoorzaak op het werk en één van de belangrijkste aandachtspunten voor de werkgever. Ook de Arbeidsinspectie is actief op dit punt en ziet erop toe dat de wetten en regels worden nagekomen. Handhaving neemt steeds strengere vormen aan en overtredingen vormen een strafbaar feit en daarnaast kan de werkgever bij ongevallen aansprakelijk worden gesteld. Zorg dus dat u de veiligheidsrisico’s tot een minimum beperkt.

De aanpak

Een uitvloeisel van de RI&E en de bijbehorende PvA is dat men aantoonbaar competent moet zijn in de veiligheids- oplossingen; de processen, systemen en (P)BM’s. Hoe zorgt u ervoor dat uw medewerkers competent zijn? Dat kan maar op 1 manier, namelijk door het volgen van de juiste opleidingen en trainingen. De hedendaagse uitdagingen vragen om een specialistische aanpak. Een aanpak waarbij trainers goed op de hoogte zijn van de wet- en regelgeving, de specifieke werkomstandigheden kennen en uitgebreide kennis en ervaring hebben rondom de bijkomende risico’s. Vanuit de centrale vraag: hoe zorgt u als werkgever dat de veiligheid van uw werknemers wordt gewaarborgd? Nu en in de toekomst.

De oplossing: arbeidsplaats specifieke trainingen

Werken op een booreiland, inspecties aan een hoge telecommast of werken in moeilijk toegankelijke plekken zoals windturbines vragen allemaal om een andere benadering. Hoe kunnen werknemers zich bijvoorbeeld optimaal voorbereiden op een brand in een windturbine op een plek waar ze alle ruimte hebben? En hoe leren werknemers hun valbeveiligingsgordel op de juiste manier te gebruiken als deze niet hetzelfde is als de gordel waarin ze werken? Standaard trainingen schieten tekort bij deze specifieke uitdagingen. De oplossing zit in arbeidsplaats specifieke trainingen.

Maximaal resultaat

Bij verschillende klanten hebben we de arbeidsplaats specifieke trainingen samen vormgegeven aan de hand van de RI&E uitkomsten en het bijbehorende PvA. De medewerkers volgen trainingen met de middelen die ze daadwerkelijk gebruiken en in omstandigheden die de praktijk zo goed mogelijk simuleren. We trainen de medewerkers in de kleding en uitrusting waarin ze werken. Dat doen onze trainers op bijvoorbeeld dezelfde ladder waar het personeel mee te maken heeft in de ruimtes waar ze werken. De medewerkers maken kennis met de daarvoor geldende procedures, werk- wijzen en ze leren omgaan met de risico’s die ze iedere dag tegen komen. Wij zien dat deze manier van trainen, in een veilige en gecontroleerde omgeving met ervaren instructeurs maximaal resultaat oplevert.

Veiligheid altijd voorop

De cijfers liegen er niet om. Het is de hoogste tijd om in actie komen want de gevolgen zijn niet te overzien als het misgaat. Dankzij het gebruik van de juiste veiligheidssystemen, persoonlijke beschermingsmiddelen in combinatie met een gedegen training, is het werken op hoogte de laatste jaren aanzienlijk veiliger geworden. Maar we zijn er nog niet. Essentieel bij het werken op verschillende hoogtes is en blijft dat de kennis en vaardigheden structureel worden bijgespijkerd en up-to-date blijven, zodat iedereen exact weet wat te doen wanneer het erop aankomt. Ons advies: bespreek uw arbeids specifieke omstandigheden met uw opleidingsaanbieder.

Wees kritisch en zorg dat uw veiligheids- maatregelen werkelijk bijdragen aan de veiligheid op de werkvloer!

Hoogbouw magazijnen zijn al lang geen uitzondering meer in logistiek Nederland. Computergestuurde kranen maken het mogelijk om de distributie van pallets, dozen en kratten op een effectieve manier af te handelen. Hoe goed de kranen ook worden geïnstalleerd en bediend, storingen komen nog altijd voor. En niet in de laatste plaats op hoogte. Voor deze storingen moeten operators en/of medewerkers van de technische dienst vaak naar boven in de kraan om bijvoorbeeld een stuk folie voor een sensor te verwijderen.

Het gaat bijna altijd goed om deze relatief simpele handelingen uit te voeren, echter wat als het mis gaat? Kun je ervan uit gaan dat de brandweer een eventueel slachtoffer op hoogte naar beneden haalt binnen een veilige tijdsmarge?

Praktijk leert dat de brandweer weinig kan uithalen in dit soort noodgevallen. De plaatselijke brandweer heeft in veel gevallen geen materialen beschikbaar om een dergelijke redding uit te voeren. Een hoogwerker of ladderwagen komt niet binnen in de hoogbouw en als dit wel het geval is dan is de kans dat het slachtoffer bereikbaar is met een dergelijk middel zeer klein.

In het gunstigste geval is het slachtoffer afhankelijk van de kraan om naar beneden te komen. Als het slachtoffer niet op de kraan is maar in een stelling, dan wordt de situatie al ingewikkelder. Daarnaast is een storing een van de mogelijke redenen waarom het slachtoffer boven in de kraan aanwezig was. Het is dus niet onwaarschijnlijk dat de kraan zelf niet meer bruikbaar is. Daarmee valt deze optie weg. Daarnaast kan de kraan nooit worden aangedragen als evacuatie/redding mogelijkheid in een VGM-plan, omdat deze niet bedoeld is voor personenvervoer.

Conform de wettelijke eis dat een werkgever voor iedere situatie een vlucht-/reddingsplan is het dus raadzaam om (zelf)redzaamheid voor uw medewerkers te garanderen. Dit kan door ze te trainen in veilig gebruik van PBM en ze te trainen in het redden van een eventueel slachtoffer op hoogte.

Ascent Safety levert trainingen waardoor uw medewerkers zelf in staat gesteld worden een slachtoffer op een veilige manier naar de grond te brengen. Neem voor meer informatie contact op via info@ascent.nl of bel met 033 7200 991.