Ascentlogo

Laat u begeleiden

Samen een opleidingstraject ontwikkelen en samenstellen? IRATA lidmaatschap voor het bedrijf? Advies met betrekking tot de juiste Persoonlijke Beschermingsmiddelen? Neem ons in de hand en bepaal zelf waartoe de samenwerking kan leiden. Safety first!

Arbo informatie

Wat stelt de wet hoe we om moeten gaan met onze PBM? Wat zegt de Arbowet over ieders verplichtingen? Via de volgende pagina's krijgt u meer kennis wat hierover beschreven is. Deze pagina's vormen een eerste handvat. De materie blijft complex. Laat u voor uw specifieke situatie goed voorlichten.
 leesmeergroot