Ascentlogo

Laat u voorlichten

We kunnen ons goed voorstellen dat de vele (Arbo) regels en wetten vragen oproepen. Of dat u simpelweg uw weg niet kunt vinden in de papierenmolen van wet en regelgeving. Laat u wegwijs maken en voorlichten door één van onze adviseurs. Ieder zijn vak! 

Wet en regelgeving

Wat zegt de arbowet over het veilig werken op hoogte en diepte? Wat zijn de verplichtingen voor zowel werkgever als werknemer? En waar kunnen we hier veel over vinden?

leesmeerklein

Arbo catalogus Wind

Mensen die werken in en rondom wind turbines kunnen in situaties komen die hun veiligheid en gezondheid in gevaar kunnen brengen. In deze Arbo catalogus vindt u de afspraken die werknemers en werkgevers hebben gemaakt om de risico’s tot een minimum te beperken.

leesmeerklein

Werken met PBM

Aan het gebruik van Persoonlijke Beschermingsmaterialen (PBM) worden specifieke eisen gesteld. Deze eisen zijn omschreven in het Arbobesluit Artikel 7 en 8 en in de Warenwet.

leesmeerklein

BHV-arbo en regelgeving

Volgens de arbowet is de werkgever verantwoordelijk voor goede arbeidsomstandigheden voor zijn werknemers, zodat er geen nadelige invloed is op hun veiligheid, gezondheid en welzijn.

leesmeerklein

Rope access

Wat houdt werken met touwtoegangstechnieken (Rope access) precies in? En hoe kan deze werkmethode conform wet en regelgeving gebruikt worden? 

leesmeerklein

BHV op hoogte

Door gebruik van de juiste PBM met de juiste opleiding is het werken op hoogte de laatste jaren aanzienlijk veiliger geworden. Maar wat als de werknemer na toch een val in zijn gordel hangt?

leesmeerklein

Tuvbloktrans         Iratabloktrans         Spratbloktrans         Faibloktrans       Nweabloktrans        NENlogo2017          GWOtrainer2016