Ascentlogo

Oplossingen voor iedereen die veilig wil werken.

Oplossingen creëren voor veilig werken, redden en evacuatie. Dat is wat wij doen. Jaarlijks vergroten wij de kennis, vaardigheden en competenties van heel hoogwerkend Nederland en België. We passen ons zoveel mogelijk aan op jouw praktijksituatie en stellen ons daarbij zeer flexibel op. Kies hieronder jouw vakgebied.

Disclaimer

Informatie op de website 
De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Ook is en wordt getracht de informatie actueel te houden. Dit laat onverlet dat er aan de op de website vermelde informatie geen rechten kunnen worden ontleend. Ascent Safety bv geeft nadrukkelijk geen garantie voor de juistheid, volledigheid, actualiteit of kwaliteit van de vermelde informatie. Wij verzoeken u daarom bij twijfel contact op te nemen met Ascent Safety bv.
 
Gebruik website 
Ascent Safety bv is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade of verlies ten gevolge van het gebruiken van de website. 
 
Wijzigingen/updates
Ascent Safety bv behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande waarschuwing wijzigingen aan te brengen in de informatie die wordt aangeboden via de website.


Externe links  
De website bevat tevens een aantal externe links. Deze links staan op de website vermeld als service voor de bezoeker van deze site. Ascent Safety bv kan echter niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze pagina's van derden, voor de privacybescherming op deze websites, voor de diensten die hierop eventueel worden aangeboden of voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruiken van de externe links.  
Intellectueel eigendom 
 
De teksten van de website mogen niet zonder voorafgaande toestemming worden gekopieerd of gewijzigd, of op enigerlei andere wijze worden gebruikt. Het intellectuele eigendomsrecht van de Ascent Safety bv website (waaronder teksten, ontwerp, foto's en logo's) berust bij Ascent Safety bv.
Ascent Safety bv respecteert de rechten van derden. Mocht u van mening zijn dat uw rechten op enigerlei wijze geschaad worden, dan wordt u verzocht om contact op te nemen met Ascent Safety bv.

Dit is ACX.

Mobiel. Krachtig. One-of-a-kind!
acx hero
leesmeergroot

Kwaliteit en Certificering

Als professionele speler streeft Ascent naar optimale kwaliteit en veiligheid. Goed afgestemde bedrijfsprocessen, kennis en kunde zijn onontbeerlijk! Een gedegen managementsysteem, member van (inter)nationale richtlijnen en participeren in relevante commissies vormen ons fundament.

Tuvbloktrans         Iratabloktrans         Spratbloktrans         Faibloktrans       Nweabloktrans        NENlogo2017          GWOtrainer2016