Ascentlogo

Veiligheid in Windenergie

GWO Basic Safety Training

De GWO (Global Wind Organization) heeft een basis veiligheidstraining ontwikkeld voor mensen werkzaam in de wind-industrie. Deze GWO Basic Safety cursus omvat de modules, zoals EHBO, Manueel hanteren van lasten, Brandveiligheid, Werken op hoogte en Overleven op zee. Weet wat u moet doen!
GWOtrainer2016 

AGWO standaard 

In 2012 werd de Basic Safety Training door de GWO geïntroduceerd. De norm is gebaseerd op de risico's en statistieken van de incidenten/ongevallen die hebben plaatsgevonden in de windindustrie. Per module worden de eisen van de Basic Safety Training beschreven. 

Ascent Safety BV voldoet aan de richtlijnen die zijn vastgesteld door de GWO mbt alle 5 de modules en is hiervoor geaudit door TüV Netherlands. Daarmee is Ascent certified training provider GWO.

Werken op hoogte

Working at height: 2 dagen module werken op hoogte conform GWO richtlijn

Eerstehulp

First aid: 2 dagen module eerstehulp en EHBO conform GWO richtlijn

Brandbestrijding

Fire awareness: 1/2 dag module beginnende brand conform GWO richtlijn

Manueel hanteren

Manual handling: 1/2 dag module manuele handelingen conform GWO richtlijn

Sea survival

Sea survival: 1 1/2 dag module overleven op zee conform GWO richtlijn

Tuvbloktrans         Iratabloktrans         Spratbloktrans         Faibloktrans       Nweabloktrans        NENlogo2017          GWOtrainer2016