Ascentlogo

PBMinstructie

PBM

 
Type cursus Gebruiksinstructie
Duur Dagdeel
Aantal deelnemers Maximaal 6 
Locatie Trainingcentrum Amersfoort of op lokatie
Materiaal Wordt ter beschikking gesteld
Certificering Bewijs van deelname

 

 

Werknemers moeten aantoonbaar competent zijn in de uit te voeren werkzaamheden (zie ook EU Richtlijn 89/656/EEC). Hier hoort het juist gebruik van PBM ook bij. De geƫigende weg naar competentie is opleiding en de enige manier om dat (achteraf) aan te tonen is certificatie. De werkgever is verplicht te voorzien in voorlichting en onderricht welke is gericht op het herkennen van gevaren, het nemen van maatregelen en het gebruik van PBM. In deze theorie- en praktijkcursus leren we hoe en wanneer we de specifieke PBM dienen te gebruiken.

 

Inhoud

  • Theoretische onderbouwing (beknopt)
  • Verplichtingen werkgever
  • Verplichtingen werknemer
  • Persoonlijke veiligheid
  • Produkt kennis
  • Produkt specifieke toepassingen

 

Knopcursusplanning 

 

Groepstraining? Behoefte aan meer informatie, prijzen en/of mogelijkheden?

Vraag meer informatie aan.