• BRANCHES

  • BRANCHES

  • BRANCHES

  • BRANCHES

SAFETY THROUGH EXPERIENCE & FORESIGHT

Ascent is van origine een kennis- en opleidingsinstituut. Door de vele ervaring en kennis binnen het bedrijf weten wij dat werken en redden op moeilijk toegankelijke plaatsen op geen één plaats hetzelfde is. Medische handelingen op moeilijkere plaatsen vergt veel van de mensen.

Voor een aantal branches en werkplaatsen hebben wij reeds een aantal opleidingen ontwikkeld, waarbij grondig gekeken is hoe bijvoorbeeld internationaal gezien dit gebeurd. Enerzijds om niet opnieuw het wiel uit te vinden, anderzijds om een standaardisatie na te streven wat helderheid en efficiëntie als gevolg heeft. Wij geloven daarin!

Ascent is sterk in het leveren van maatwerk en innovatieve oplossingen. Op basis van risico-inventarisatie gaan we op zoek naar een veilige en efficiënte werkoplossing voor uw situatie. Vanzelfsprekend kijken we daarbij ook naar het restrisico; als vertrekpunt voor de wettelijke plicht tot het verlenen van Bedrijfshulpverlening (BHV).

Hierdoor zijn wij in staat een totaaloplossing te bieden, waarbij u uiteraard zelf bepaald waar deze uit bestaat.

BRANCHE PAGINA’S.