PROFESSIONELE HULPDIENSTEN.

RISICOBEHEERSING DOOR KENNIS

Professionele hulpdiensten kennen vele verschillende soorten risico’s. Het slachtoffer redden staat centraal, op welke plaats het slachtoffer ook ligt. Complexe omgeving, hoogte, diepte, stroom in de buurt, in het bos, onderkoeld, aan elke situatie en omgeving moet gedacht worden.

Voor professionele hulpdiensten zijn er diverse opleidingen en modules ontwikkeld.

VALBEVEILIGING

INDUSTRIE VS VEILIGHEID

Slachtofferhulp en veiligheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Om de veiligheid van alle betrokkenen te garanderen en daarbij te voldoen aan wet- en regelgeving zijn trainingen en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) nodig.

De juiste training zorgt ervoor dat uw werknemers op de hoogte worden gebracht welke PBM er nodig zijn en hoe deze te gebruiken in hun specifieke situatie. Ook wordt er gesproken over hoe de overheid het veilig werken met PBM heeft beschreven en wat de verplichtingen hierin zijn.

Relevante cursussen en informatie:

REDDING | EVACUATIE

GERED WORDEN OF ZELF REDDEN

Hoe grondig en efficiënt de veiligheid op- en rondom de werkvloer ook georganiseerd is; er zal altijd een restrisico blijven bestaan waardoor een medewerker gered of dat er geëvacueerd moet worden. Gelukkig zijn er een aantal professionele hulpdiensten beschikbaar om hierin te ondersteunen. Echter zijn sommige werkplekken zo afgelegen dat het wachten op deskundige hulp te lang duurt.

Vanwege de wettelijke BHV plicht (zelfredzaamheid) is de werkgever verplicht haar werknemers voldoende handvatten te geven om in alle voorkomende red situaties adequaat te kunnen handelen.

Relevante cursussen en informatie:

HOOGTEREDDING

LAAT DE DESKUNDIGEN HET WERK DOEN

Complexere toegang vraagt om specialistischere redding. Er zijn reeds een aantal overheidsdiensten die gespecialiseerd zijn in hoogteredding.

Bij Ascent kunnen wij u helpen met het opzetten van een specialisme: Hoogteredding. Na het volgen van de cursussen en trainingen heeft het personeel de capaciteiten in bezit om op te treden in geval van nood, ook in diepe dalen of grote hoogten!

Relevante cursussen en informatie:

BESLOTEN RUIMTES

HERKEN DE SPECIFIEKE GEVAREN

Het is als het betreden van een andere wereld. Risico’s zoals verstikking, beknelling, elektrocutie of ontploffing zijn volledig anders en vragen een specifieke aanpak. Gevaarlijke situaties moeten vroegtijdig herkend en onderkent worden. Supervisie en toezicht vormen de schakel naar buiten. Hoe kan de veiligheid en comfort van de medewerker gegarandeerd worden?

Kennis van de risico’s en van het inrichten van een werkplek in dergelijke omstandigheden zorgen ervoor dat de werkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd.

Relevante cursussen en informatie:

EERSTEHULP | BHV

WAT ALS HET MIS GAAT

Weten wat te doen in een noodsituatie is essentieel. Een redding of evacuatie gebeurd niet zomaar; er is altijd een aanleiding. Zo kan het zijn dat een medewerker gered moet worden door een verwonding of aandoening. Meestal gaat redding dus gepaard met het verlenen van levensreddende handelingen of eerstehulp.

Eerstehulp verlenen in de industrie moet anders worden georganiseerd als in een stedelijke omgeving. De risico’s zijn anders van aard en dus ook de kans op een specifiek type verwonding.

Relevante cursussen en informatie: