INDUSTRIE.

RISICOBEHEERSING DOOR KENNIS

Veel industriële bedrijven hebben dagelijks te kampen met (grote) risico’s. Werken met hoogtes, het betreden van een besloten ruimte of werken boven water. Denk bijvoorbeeld aan werkzaamheden in een silo, het werken met (toren)kranen, het inspecteren van een tankopslag of het conserveren van een container terminal.

Voor deze bedrijven met een verhoogd risico zijn er diverse opleidingen en modules ontwikkeld.

VALBEVEILIGING

INDUSTRIE VS VEILIGHEID

Industrie en veiligheid zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Om de veiligheid van alle betrokkenen te garanderen en daarbij te voldoen aan wet- en regelgeving zijn trainingen en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) nodig.

De juiste training zorgt ervoor dat uw werknemers op de hoogte worden gebracht welke PBM er nodig zijn en hoe deze te gebruiken in hun specifieke situatie. Ook wordt er gesproken over hoe de overheid het veilig werken met PBM heeft beschreven en wat de verplichtingen hierin zijn.

Relevante cursussen en informatie:

REDDING | EVACUATIE

GERED WORDEN OF ZELF REDDEN

Hoe grondig en efficiënt de veiligheid op- en rondom de werkvloer ook georganiseerd is; er zal altijd een restrisico blijven bestaan waardoor een medewerker gered of dat er geëvacueerd moet worden. Gelukkig zijn er een aantal professionele hulpdiensten beschikbaar om hierin te ondersteunen. Echter zijn sommige werkplekken zo afgelegen dat het wachten op deskundige hulp te lang duurt.

Vanwege de wettelijke BHV plicht (zelfredzaamheid) is de werkgever verplicht haar werknemers voldoende handvatten te geven om in alle voorkomende red situaties adequaat te kunnen handelen.

Relevante cursussen en informatie:

ROPE ACCESS

MOEILIJK TOEGANKELIJK

Industrie is complex. Er moeten werkzaamheden uitgevoerd worden op locaties die niet via de collectieve middelen te bereiken zijn. Denk hierbij aan het betreden van een silo, het reinigen van de buitenkant van een opslagtank of het inspecteren van de onderkant van een brug. Dit zou mogelijk zijn door middelen van touwtoegangstechnieken, oftewel rope access.

Deze laatste optie in de arbeidshygiënische strategie vergt veel van de gebruiker. Maar eenmaal beheerst schept het zeer veel mogelijkheden. Wanneer de juiste richtlijnen gevolgd worden is het een zeer veilige manier van werken en kan zeer cost-effective zijn.

Relevante cursussen en informatie:

HOOGTEREDDING

LAAT DE DESKUNDIGEN HET WERK DOEN

Complexere toegang vraagt om specialistischere redding. Er zijn reeds een aantal brandweer korpsen die gespecialiseerd zijn in hoogteredding. In geval van nood kunnen die gealarmeerd worden of het korps is als zodanig actief als ‘bedrijfsbrandweer’.

Indien dergelijke werkzaamheden vaker voorkomen kan het raadzaam zijn om een eigen standby redteam op te stellen. Dit team heeft na een gedegen opleiding de capaciteit in bezit om op te treden in geval van nood. Zo ben je niet afhankelijk van derden met de daarbij behorende lange(re) aanrijdtijd.

Relevante cursussen en informatie:

BESLOTEN RUIMTES

HERKEN DE SPECIFIEKE GEVAREN

Het is als het betreden van een andere wereld. Risico’s zoals verstikking, beknelling, elektrocutie of ontploffing zijn volledig anders en vragen een specifieke aanpak. Gevaarlijke situaties moeten vroegtijdig herkend en onderkent worden. Supervisie en toezicht vormen de schakel naar buiten. Hoe kan de veiligheid en comfort van de medewerker gegarandeerd worden?

Kennis van de risico’s en van het inrichten van een werkplek in dergelijke omstandigheden zorgen ervoor dat de werkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd.

Relevante cursussen en informatie:

EERSTEHULP | BHV

WAT ALS HET MIS GAAT

Weten wat te doen in een noodsituatie is essentieel. Een redding of evacuatie gebeurd niet zomaar; er is altijd een aanleiding. Zo kan het zijn dat een medewerker gered moet worden door een verwonding of aandoening. Meestal gaat redding dus gepaard met het verlenen van levensreddende handelingen of eerstehulp.

Eerstehulp verlenen in de industrie moet anders worden georganiseerd als in een stedelijke omgeving. De risico’s zijn anders van aard en dus ook de kans op een specifiek type verwonding. Het bedrijfsnoodplan vormt het uitgangspunt welke scholing nodig is en wat de inhoud moet zijn van de verbanddoos.

Relevante cursussen en informatie: