MARINE | OFFSHORE.

RISICOBEHEERSING DOOR KENNIS

De offshore omgeving heeft dagelijks te kampen met (grote) risico’s. Werken boven water, weersomstandigheden, werken in afgelegen gebieden, besloten ruimtes en het transport zijn allemaal risicofactoren. Denk bijvoorbeeld aan het werken in een windmolen fundering, werken bovenin een windturbine en het transport per helikopter of boot.

Voor de offshore omgeving met een verhoogd risico zijn diverse opleidingen en modules ontwikkeld.

VALBEVEILIGING

OFFSHORE VS VEILIGHEID

Offshore werkomgeving en veiligheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Om de veiligheid van alle betrokkenen te garanderen en daarbij te voldoen aan wet- en regelgeving zijn trainingen en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) nodig.

De juiste training zorgt ervoor dat uw werknemers op de hoogte worden gebracht welke PBM er nodig zijn en hoe deze te gebruiken in hun specifieke situatie. Ook wordt er gesproken over hoe de overheid het veilig werken met PBM heeft beschreven en wat de verplichtingen hierin zijn.

Relevante cursussen en informatie:

REDDING | EVACUATIE

GERED WORDEN OF ZELF REDDEN

Hoe grondig en efficiënt de veiligheid op- en rondom de werkvloer ook georganiseerd is; er zal altijd een restrisico blijven bestaan waardoor een medewerker gered of geëvacueerd moet worden. Gelukkig zijn er een aantal professionele hulpdiensten beschikbaar om hierin te ondersteunen. Echter liggen de offshore platformen vaak te ver weg voor hulpdiensten om tijdig te arriveren.

Vanwege de wettelijke BHV plicht (zelfredzaamheid) is de werkgever verplicht haar werknemers voldoende handvatten te geven om in alle voorkomende redding situaties adequaat te kunnen handelen.

Relevante cursussen en informatie:

ROPE ACCESS

MOEILIJK TOEGANKELIJK

Industrie is complex, zowel offshore als on shore. Er moeten werkzaamheden uitgevoerd worden op locaties die niet via de collectieve middelen te bereiken zijn. Denk hierbij aan het betreden van een pijler, opslagtank, of het inspecteren van de onderkant van een heli-deck. Dit is allemaal mogelijk door middel van touwtoegangstechnieken, oftewel rope access.

Deze laatste optie in de arbeidshygiënische strategie vergt veel van de gebruiker. Maar eenmaal beheerst schept het zeer veel mogelijkheden. Wanneer de juiste richtlijnen gevolgd worden is het een zeer veilige manier van werken en kan het zeer cost-effective zijn.

Relevante cursussen en informatie:

HOOGTEREDDING

WEES JE EIGEN SAFETY-LINE!

Complexere toegang vraagt om specialistischere redding. Er zijn reeds een aantal brandweer korpsen die gespecialiseerd zijn in hoogteredding. In geval van nood kunnen die gealarmeerd worden of het korps is als zodanig actief als “bedrijfsbrandweer”.

Aangezien de offshore omgeving de aankomsttijd van hulpdiensten aanzienlijk vergroot, is het raadzaam om een eigen stand-by team op te stellen. Dit team heeft na een gedegen opleiding de capaciteit in bezit om op te treden in geval van nood. Zo bent u niet afhankelijk van derden met de daarbij behorende lange(re) aankomsttijd.

Relevante cursussen en informatie:

BESLOTEN RUIMTES

HERKEN DE SPECIFIEKE GEVAREN

Het is als het betreden van een andere wereld. Risico’s zoals verstikking, beknelling, elektrocutie of ontploffing zijn volledig anders en vragen een specifieke aanpak. Gevaarlijke situaties moeten vroegtijdig herkend en onderkent worden. Supervisie en toezicht vormen de schakel naar buiten. Hoe kan de veiligheid en comfort van de medewerker gegarandeerd worden?

Kennis van de risico’s en van het inrichten van een werkplek in dergelijke omstandigheden zorgen ervoor dat de werkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd.

Relevante cursussen en informatie:

EERSTEHULP | BHV

WAT ALS HET MIS GAAT

Weten wat te doen in een offshore noodsituatie is essentieel. Een redding of evacuatie gebeurd niet zomaar; er is altijd een aanleiding. Zo kan het zijn dat een medewerker gered moet worden door een verwonding of aandoening. Meestal gaat redding dus gepaard met het verlenen van levensreddende handelingen of eerstehulp.

Eerstehulp verlenen in de offshore industrie moet anders worden georganiseerd als in een stedelijke omgeving. De risico’s zijn anders van aard en dus ook de kans op een specifiek type verwonding. Het bedrijfsnoodplan vormt het uitgangspunt welke scholing nodig is en wat de inhoud moet zijn van de verbanddoos.

Relevante cursussen en informatie: