Blog: Evacueren in de windindustrie, wat zijn de opties?

Door Rob de Boer, Lead Trainer bij Ascent Safety.

In de windindustrie wordt steeds meer getwijfeld aan de functionaliteit en veiligheid van de huidige evacuatie apparaten. In sommige social media wordt zelfs gesproken over volledige ontoereikendheid van de bestaande middelen vanwege onvoldoende brandveiligheid. De brandvertragende werking van de huidige systemen zou onvoldoende zijn. De polyamide lijnen van centrifugaal systemen (Cresto Redpro, Skylotec Milan hub) zijn brandvertragend tot slechts 280 graden. Een individuele oplossing zoals de Smartline-X van Cresto heeft al een brandvertragende werking tot tenminste 480 graden Celsius. Een oplossing met staalkabel (Evacuator) zou het probleem van beperkt temperatuurbereik oplossen, want de brandvertragende werking zou daarmee oplopen tot boven de 1000 graden Celsius. Het staalkabelsysteem overtroeft hierin de andere oplossingen.

Maar betekent dit dat een staalkabelsysteem de heilige graal van evacuatie in de windindustrie is?

Hoe hoger de brandvertragende werking hoe meer tijd je hebt om te evacueren. Dat is evident. Echter, in de zone van de brand overleef je de snel oplopende temperaturen niet lang. De tweede factor die daarom van belang is, is de functionaliteit en het gebruiksgemak waarmee de tijd in de gevarenzone verkort wordt.

Staalkabelsysteem

Zoals eerder gesteld heeft het staalkabelsysteem het grote voordeel van een brandvertragende werking van meer dan 1000 graden Celsius. Daarnaast is het systeem startklaar aanwezig in de nacelle bij het evacuatieluik en kunnen tot wel 4 personen tegelijkertijd evacueren. Echter, systemen als de Evacuator zijn nog bijna nergens geplaatst in de huidige generatie windmolens. Het systeem zit op een vaste locatie en als deze onbereikbaar is voor de techneut, dan is het systeem nutteloos. Helaas bestaat ook de beperking dat wanneer er 3 personen moeten afdalen en de eerste 2 dalen individueel af, dat er voor de laatste geen mogelijkheid meer is tot afdalen. Daarnaast is het uitvoeren van reddingen niet mogelijk, waardoor een reddingssysteem nog steeds aanwezig moet zijn.

Centrifugaal systeem

Deze systemen zijn niet alleen voor evacuaties tijdens brand bedoeld, maar zijn ook zo ontworpen dat er reddingen mee uitgevoerd kunnen worden. Het systeem heeft een pendel werking, zodra de eerste evacuatie is uitgevoerd kan de volgende inhaken in het systeem.

Het nadeel van het systeem is, zoals genoemd, dat de lijn een brandvertragende werking heeft tot 280 graden. Daarnaast wordt het meestal geleverd met een bandlus van hetzelfde materiaal. Het systeem zit verpakt in een kist in de nacelle, waar het eerst uitgehaald moet worden voordat er gebruik van gemaakt kan worden. Er kunnen maar 2 personen tegelijkertijd evacueren. De eventuele 3man zal moeten wachten tot de eerste 2 beneden zijn. In onze ogen zijn daarom deze systemen de meeste kwetsbare optie van de 3 in het geval van een evacuatie en voornamelijk geschikt voor het uitvoeren van reddingen.

Individueel evacuatiesysteem

Individuele systemen zoals de Smartline-X van Cresto worden op de man gedragen waardoor iedere techneut ongeacht zijn locatie in de turbine een ankerpunt kan kiezen voor zijn evacuatie. Daarbij kan deze persoon, met de juiste training, ook een Smartline X evacuatiesysteem van Cresto2persoon tegelijkertijd veilig laten zakken. Het laten zakken van een 2persoon vereist dat de techneuten nog bij elkaar binnen handbereik zijn. Is dit niet het geval, maar hangt de 2persoon bewusteloos boven de 1e, dan hangt deze vast en is onbereikbaar. Hoewel het de staalkabelsystemen niet evenaart, heeft dit systeem een brandvertragende werking tot 480 graden Celsius. Daarmee is het wel beter dan een centrifugaal systeem en kan er ook met dit systeem een redding worden uitgevoerd.

Op elke locatie in de turbine kan men ontsnappen vanaf een stevig genoeg ankerpunt. De Smartline-X is ten opzichte van andere apparaten erg licht. De 200m versie is 3,8kg en de lengte kan uiteraard worden aangepast naar de hoogte van de turbine. De Smartline X komt in een optioneel gevacumeerde tas die aan het harnas gedragen kan worden.

Combinatie van systemen

Ondanks het grote voordeel van de brandvertragende werking, worden de staalkabelsystemen weinig toegepast. De nadelen wegen blijkbaar zwaarder. We zien dat in steeds meer gevallen wordt gekozen voor een individueel afdaalapparaat naast het standaard aanwezige centrifugaal systeem. De aanwezigheid van dit systeem blijft zoals gezegd noodzakelijk vanwege de grote hoeveelheid reddingstoepassingen.

Voor welke oplossing ook gekozen wordt, het grootste belang is dat je tijdens het ontstaan van de brand op tijd gewaarschuwd bent en de juiste handelingen kunt uitvoeren. Voor alle 3 de systemen geldt namelijk dat je op tijd in het systeem moet hangen om er veilig gebruik van te kunnen maken.

Hierin dient dus door de techneuten zelf middels een goede Taak Risico Analyse worden gekeken of alles hierin gedekt is. Een goede oplossing kan bijvoorbeeld zijn een 3man in te zetten als brandwacht/mangatwacht tijdens werkzaamheden in de hub.

Wilt u meer weten over de beschikbare oplossingen in de markt, de instandhouding ervan, procedures en benodigde trainingen voor evacuatie en redding in de windindustrie? Neem dan contact op.

Om een indruk te krijgen van het individuele evacuatiesysteem, Smartline X van Cresto kijkt u op Cresto Smartline X evacuatiesysteem

Nederland kent steeds meer hoogbouw. De druk op de beschikbare ruimte wordt alsmaar groter met als gevolg dat er steeds hoger wordt gebouwd. Een uitdaging voor vele bedrijven omdat het zorgt voor steeds ingewikkeldere vraagstukken en grotere bedrijfsrisico’s. Dat blijkt ook uit de cijfers; maandelijks zijn er maar liefst 557 ernstige en twee dodelijke ongevallen die te maken hebben met werken op hoogte. Daarmee is het de grootste doodsoorzaak op het werk en één van de belangrijkste aandachtspunten voor de werkgever. Ook de Arbeidsinspectie is actief op dit punt en ziet erop toe dat de wetten en regels worden nagekomen. Handhaving neemt steeds strengere vormen aan en overtredingen vormen een strafbaar feit en daarnaast kan de werkgever bij ongevallen aansprakelijk worden gesteld. Zorg dus dat u de veiligheidsrisico’s tot een minimum beperkt.

De aanpak

Een uitvloeisel van de RI&E en de bijbehorende PvA is dat men aantoonbaar competent moet zijn in de veiligheids- oplossingen; de processen, systemen en (P)BM’s. Hoe zorgt u ervoor dat uw medewerkers competent zijn? Dat kan maar op 1 manier, namelijk door het volgen van de juiste opleidingen en trainingen. De hedendaagse uitdagingen vragen om een specialistische aanpak. Een aanpak waarbij trainers goed op de hoogte zijn van de wet- en regelgeving, de specifieke werkomstandigheden kennen en uitgebreide kennis en ervaring hebben rondom de bijkomende risico’s. Vanuit de centrale vraag: hoe zorgt u als werkgever dat de veiligheid van uw werknemers wordt gewaarborgd? Nu en in de toekomst.

De oplossing: arbeidsplaats specifieke trainingen

Werken op een booreiland, inspecties aan een hoge telecommast of werken in moeilijk toegankelijke plekken zoals windturbines vragen allemaal om een andere benadering. Hoe kunnen werknemers zich bijvoorbeeld optimaal voorbereiden op een brand in een windturbine op een plek waar ze alle ruimte hebben? En hoe leren werknemers hun valbeveiligingsgordel op de juiste manier te gebruiken als deze niet hetzelfde is als de gordel waarin ze werken? Standaard trainingen schieten tekort bij deze specifieke uitdagingen. De oplossing zit in arbeidsplaats specifieke trainingen.

Maximaal resultaat

Bij verschillende klanten hebben we de arbeidsplaats specifieke trainingen samen vormgegeven aan de hand van de RI&E uitkomsten en het bijbehorende PvA. De medewerkers volgen trainingen met de middelen die ze daadwerkelijk gebruiken en in omstandigheden die de praktijk zo goed mogelijk simuleren. We trainen de medewerkers in de kleding en uitrusting waarin ze werken. Dat doen onze trainers op bijvoorbeeld dezelfde ladder waar het personeel mee te maken heeft in de ruimtes waar ze werken. De medewerkers maken kennis met de daarvoor geldende procedures, werk- wijzen en ze leren omgaan met de risico’s die ze iedere dag tegen komen. Wij zien dat deze manier van trainen, in een veilige en gecontroleerde omgeving met ervaren instructeurs maximaal resultaat oplevert.

Veiligheid altijd voorop

De cijfers liegen er niet om. Het is de hoogste tijd om in actie komen want de gevolgen zijn niet te overzien als het misgaat. Dankzij het gebruik van de juiste veiligheidssystemen, persoonlijke beschermingsmiddelen in combinatie met een gedegen training, is het werken op hoogte de laatste jaren aanzienlijk veiliger geworden. Maar we zijn er nog niet. Essentieel bij het werken op verschillende hoogtes is en blijft dat de kennis en vaardigheden structureel worden bijgespijkerd en up-to-date blijven, zodat iedereen exact weet wat te doen wanneer het erop aankomt. Ons advies: bespreek uw arbeids specifieke omstandigheden met uw opleidingsaanbieder.

Wees kritisch en zorg dat uw veiligheids- maatregelen werkelijk bijdragen aan de veiligheid op de werkvloer!

Hoogbouw magazijnen zijn al lang geen uitzondering meer in logistiek Nederland. Computergestuurde kranen maken het mogelijk om de distributie van pallets, dozen en kratten op een effectieve manier af te handelen. Hoe goed de kranen ook worden geïnstalleerd en bediend, storingen komen nog altijd voor. En niet in de laatste plaats op hoogte. Voor deze storingen moeten operators en/of medewerkers van de technische dienst vaak naar boven in de kraan om bijvoorbeeld een stuk folie voor een sensor te verwijderen.

Het gaat bijna altijd goed om deze relatief simpele handelingen uit te voeren, echter wat als het mis gaat? Kun je ervan uit gaan dat de brandweer een eventueel slachtoffer op hoogte naar beneden haalt binnen een veilige tijdsmarge?

Praktijk leert dat de brandweer weinig kan uithalen in dit soort noodgevallen. De plaatselijke brandweer heeft in veel gevallen geen materialen beschikbaar om een dergelijke redding uit te voeren. Een hoogwerker of ladderwagen komt niet binnen in de hoogbouw en als dit wel het geval is dan is de kans dat het slachtoffer bereikbaar is met een dergelijk middel zeer klein.

In het gunstigste geval is het slachtoffer afhankelijk van de kraan om naar beneden te komen. Als het slachtoffer niet op de kraan is maar in een stelling, dan wordt de situatie al ingewikkelder. Daarnaast is een storing een van de mogelijke redenen waarom het slachtoffer boven in de kraan aanwezig was. Het is dus niet onwaarschijnlijk dat de kraan zelf niet meer bruikbaar is. Daarmee valt deze optie weg. Daarnaast kan de kraan nooit worden aangedragen als evacuatie/redding mogelijkheid in een VGM-plan, omdat deze niet bedoeld is voor personenvervoer.

Conform de wettelijke eis dat een werkgever voor iedere situatie een vlucht-/reddingsplan is het dus raadzaam om (zelf)redzaamheid voor uw medewerkers te garanderen. Dit kan door ze te trainen in veilig gebruik van PBM en ze te trainen in het redden van een eventueel slachtoffer op hoogte.

Ascent Safety levert trainingen waardoor uw medewerkers zelf in staat gesteld worden een slachtoffer op een veilige manier naar de grond te brengen. Neem voor meer informatie contact op via info@ascent.nl of bel met 033 7200 991.

Vanuit cursisten krijgen wij regelmatig de vraag of ze hun valbeveiliging ook op hun rug mogen bevestigen. Bij Ascent leren wij de cursisten aan om hun valbeveiliging op hun borstpunt te bevestigen, omdat na een val in dit punt de kans op zelfredzaamheid groter is. Vanuit gewoonte bevestigen veel mensen hun leeflijnen aan het rugpunt van hun harnas. Vanuit de gedachte dat dit makkelijker is tijdens de uitvoer van de werkzaamheden. Bedenk alleen wel dat er risico’s ontstaan waar je bewust van moet zijn. Zo lopen de lijnen vaak onder de armen door waardoor na een val het slachtoffer vol op zijn lijnen terecht komt met zijn oksels. Dit kan schade aan de schouder opleveren, waardoor de zelfredzaamheid zwaar in het gedrang komt. Na een val wordt het slachtoffer ook richting zijn ankerpunt en dus vaak de constructie getrokken met mogelijk hoofdtrauma en bewusteloosheid tot gevolg. Als het slachtoffer al in bezit is van suspension straps tegen het hangtrauma dan zijn deze ook niet meer bruikbaar en ligt een levensbedreigende situatie op de loer.

Hetzelfde kan ook gelden voor het altijd gebruiken van het borstpunt, omdat je vindt dat je harnas na een val in het borstpunt veel comfortabeler hangt. Ben je slijpwerkzaamheden aan het uitvoeren dan zijn die lijnen in de buurt van je werk verre van veilig. Ze kunnen gegrepen worden door je gereedschap of zelfs doorgehaald worden, het slijpsel kan je lijnen beschadigen. Hoe veilig is je situatie dan nog?

Het belangrijkste is dus weten wat de gevolgen zijn van je keuzes. Tijdens onze trainingen wordt ruimschoots aandacht gegeven aan de opties die er zijn en de mogelijke gevolgen voor je veiligheid. Mocht je zelf op dit moment vragen of andere ideeën hebben over je eigen werksituatie, neem dan contact met ons op. Stuur een mail naar: info@ascent.nl dan staan onze specialisten je graag te woord!