Door Bart Vermeulen, Service medewerker bij Ascent Safety.

Safety first

Om de veiligheid van de werknemers te kunnen waarborgen dienen alle in bedrijf gebruikte elektrische arbeidsmiddelen, trappen, ladders, en rolsteigers volgens de normen NEN 3140, NEN 2484, en NEN 1004 periodiek gekeurd te worden. In de meeste gevallen betreft dit een jaarlijkse keuring.

Onder elektrische arbeidsmiddelen vallen simpel gezegd alle elektrische apparaten met een stekker die in bedrijf worden gebruikt. Bijvoorbeeld gereedschappen, batterijladers, verlengsnoeren, maar ook de computers op kantoor.

Risico’s

Om vast te stellen welk keuringregime er geldt wordt er gebruik gemaakt van een risico analyse. De uitslag van deze risico analyse bepaalt het risico op defecten, afhankelijk van een aantal factoren.

Keuring

De apparaten worden visueel geïnspecteerd, gecontrolleerd op comformiteit, getest op elektrische isolatie, getest op lekstroom, en functioneel getest. Komt het betreffende apparaat door iedere test, dan wordt deze goedgekeurd en voorzien van onze keuringssticker.

De in het bedrijf gebruikte trappen, ladders en rolsteigers dienen jaarlijks gekeurd te worden. Deze keuringen voeren wij uit volgens de bijbehorende checklist en na de keuring krijg je een administratief overzicht van al het klimmaterieel samen met het certificaat per object.

Full service

Mochten er na de keuring defecten of afwijkingen aan de elektrische arbeidsmiddelen of klimmaterieel vastgesteld zijn kun je deze ook door ons laten repareren. Wel zo handig!