• TRAINING

COMPETENTIE

Voor het werken met Persoonlijke beschermingsmiddelen is het noodzakelijk aantoonbaar competent te zijn in het gebruik van deze PBM. Dé manier om competent te worden is opleiding en training. Om competentie aan te tonen is certificering essentieel. Het certificaat voor de diverse trainingen is geldig voor een bepaalde tijd. Om die geldigheid te behouden dient er voor iedere training een herhalings training gevolgd te worden. De gebruikelijke tijdsduur voor de geldigheid van een certificaat is één jaar.

Vaak is gebleken dat vaardigheden en kennis behoorlijk zijn weggezakt alvorens de herhalingstraining plaatsvindt. Daarnaast zijn ontwikkeling in inzichten, technieken en materialen vaak de oorzaak van het wegvallen van competenties (up to date blijven en houden is essentieel). Het is dus van wezenlijk belang dat een efficiënt en goed doordacht opleidingsplan de basis vormt voor de veiligheid van alle medewerkers.

Ascent kan, samen met u, een opleidingstraject ontwikkelen en samenstellen, zodat ten alle tijde de noodzakelijke competenties behouden blijven. Zo voldoet u aan de regels van de wet, maar het belangrijkste is dat iedereen exact weet wat te doen wanneer het er op aankomt. Safety first!

ONZE TRAININGEN.