Hoogbouw magazijnen zijn al lang geen uitzondering meer in logistiek Nederland. Computergestuurde kranen maken het mogelijk om de distributie van pallets, dozen en kratten op een effectieve manier af te handelen. Hoe goed de kranen ook worden geïnstalleerd en bediend, storingen komen nog altijd voor. En niet in de laatste plaats op hoogte. Voor deze storingen moeten operators en/of medewerkers van de technische dienst vaak naar boven in de kraan om bijvoorbeeld een stuk folie voor een sensor te verwijderen.

Het gaat bijna altijd goed om deze relatief simpele handelingen uit te voeren, echter wat als het mis gaat? Kun je ervan uit gaan dat de brandweer een eventueel slachtoffer op hoogte naar beneden haalt binnen een veilige tijdsmarge?

Praktijk leert dat de brandweer weinig kan uithalen in dit soort noodgevallen. De plaatselijke brandweer heeft in veel gevallen geen materialen beschikbaar om een dergelijke redding uit te voeren. Een hoogwerker of ladderwagen komt niet binnen in de hoogbouw en als dit wel het geval is dan is de kans dat het slachtoffer bereikbaar is met een dergelijk middel zeer klein.

In het gunstigste geval is het slachtoffer afhankelijk van de kraan om naar beneden te komen. Als het slachtoffer niet op de kraan is maar in een stelling, dan wordt de situatie al ingewikkelder. Daarnaast is een storing een van de mogelijke redenen waarom het slachtoffer boven in de kraan aanwezig was. Het is dus niet onwaarschijnlijk dat de kraan zelf niet meer bruikbaar is. Daarmee valt deze optie weg. Daarnaast kan de kraan nooit worden aangedragen als evacuatie/redding mogelijkheid in een VGM-plan, omdat deze niet bedoeld is voor personenvervoer.

Conform de wettelijke eis dat een werkgever voor iedere situatie een vlucht-/reddingsplan is het dus raadzaam om (zelf)redzaamheid voor uw medewerkers te garanderen. Dit kan door ze te trainen in veilig gebruik van PBM en ze te trainen in het redden van een eventueel slachtoffer op hoogte.

Ascent Safety levert trainingen waardoor uw medewerkers zelf in staat gesteld worden een slachtoffer op een veilige manier naar de grond te brengen. Neem voor meer informatie contact op via info@ascent.nl of bel met 033 7200 991.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief